Sdělení pro rodiče

Manuál k portálu Edookit ke stažení zde - Rodičovský portál

 

Vážení rodiče,

vedení školy zve všechny zákonné zástupce na třídní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek 7. 12. 2017

- 15.15  -  Vánoční jarmarčíček

- 15.30  -  zástupci tříd – jednání s vedením školy. Účast všech zástupců ObS je nutná, protože proběhne ustavující schůze spolku.

- 16.00  -  třídní schůzky

- 17.00  -  setkání s náboráři škol ve školní jídelně

 

Současně upozorňujeme na změnu ve výuce: v pondělí 11. 12. 2017 bude z důvodu školení pedagogů zkráceno vyučování, výuka bude končit v 12.50.

 

Měsíčník 3 – listopad 2017

1/ Rozpočet Občanského sdružení pro rok 2017/2018

-         Na webu školy je umístěn návrh rozpočtu pro školní rok 2017/2018

-         Připomínky a návrhy k rozpočtu zasílejte do konce listopadu reditel@zsstr.cz

-         Zatím nepřišla žádná připomínka

2/ Bleší trh

-         Děkujeme za účast na Bleším trhu, akce vynesla celkem 3494 Kč, o použití peněz rozhodnou žáci na školním parlamentu

3/Vánoční jarmark

-         V současné době pracujeme na výrobcích pro Vánoční jarmark

-         V termínu 8.12 – 10.12. 2017 bude mít škola vlastní stánek na městském vánočním jarmarkuv ulici Kostelní, vždy od 16 do 19 hod, kde budou žáci prodávat své výrobky, přijďte nás prosím podpořit.

4/Třídní schůzky  se uskuteční ve čtvrtek 7.12.2017

- 15.15  -  Vánoční jarmarčíček

- 15.30  -  zástupci tříd – jednání s vedením školy

- 16.00  -  třídní schůzky

- 17.00  -  setkání s náboráři škol ve školní jídelně

5/Školní ples 2.2.2018

-         Vstupenky budou distribuovány prostřednictvím třídních učitelů a žáků na konci listopadu

-          Místenky budou v prodeji dne  7.12.2017 od 15 hod. u pí Hromkové v kanceláři školy

Příspěvky do tomboly budeme shromažďovat během měsíce ledna 2018

 

Měsíčník 2 – říjen 2017

1/ Závěry ze třídních schůzek
Zástupci tříd schválili
- Příspěvek pro tento školní rok stejný jako vloni – 270 Kč na žáka
- Obsazení plesu stejnými kapelami - Dolinečka a Ferrum, příspěvky do tomboly lze nosit průběžně, prodej místenek a lístků na ples bude probíhat od půlky listopadu
- Čerpání a konečný zůstatek rozpočtu občanského sdružení za rok 2016/2017
2/ Rozpočet Občanského sdružení pro rok 2017/2018
- Na webu školy je umístěn návrh rozpočtu pro školní rok 2017/2018 - ke stažení zde.
- Připomínky a návrhy k rozpočtu zasílejte do konce října na mail reditel@zsstr.cz

3/ Mléko do škol, ovoce do škol – upřesnění informací
- Závoz probíhá každé pondělí v lichém týdnu ( 1x za 14 dní)
- Ovoce – I.stupeň – vydává třídní učitel
- II.stupeň – vydává vedoucí školní jídelny v den závozu v jídelně při obědě, i pro žáky nechodící na obědy
Mléko – všichni žáci v automatu, žák musí mít funkční kartu ( při ztrátě dostane novou v ředitelně)

Nárok
- Neochucené mléko zdarma – 2x za měsíc, max 1x denně
- Ochucené mléko za dotovanou cenu – max 1x denně